Procedure

 

Na het betalen van het lidgeld (35€) en het deelnemen aan minstens 3 activiteiten zoals ritten, treffens, events en ledenvergaderingen binnen een termijn van 3 maanden, kan je je de colors van onze club aanschaffen.

Dit gebeurt dan na algemeen akkoord van het bestuur.

 

Indien je je aansluit in de maanden november-december-januari, wordt de periode met 3 maanden verlengd.

 

Het chapterlidgeld dient betaald te worden op de rekening van het BMC, dit jaarlijks en vóór 15 januari.  (BE55 7350 2743 7244  -  35€)

Het lidgeld voor de HOG betaal je op de rekening van de HOG. (www.hog.com/renew  -  75€)

Procédure

Après le paiement de la cotisation (35 €) et avoir été présent à au moins 3 événements, parcours ou assemblée générale des membres et cela dans une période de 3 mois, tu pourras porter nos couleurs après validation du comité d'administration.

 

Si tu nous rejoins dans les mois de novembre, décembre et janvier, cette période sera prolongée de 3 mois.

 

La cotisation de membre du chapter sera payée annuellement sur le compte du BMC et ce avant le 15 janvier.(BE55 7350 2743 7244  -  35€)

La cotisation de membre HOG sera payée sur le compte du HOG.

(www.hog.com/renew  -  75€)